Artykuł nadsyłany do redakcji powinien:

  • Zawierać poprawną zawartość merytoryczną;
  • posiadać minimum 10 000 znaków;
  • jeśli posiada ryciny/fotografie, to należy je ponumerować oraz opisać;
  •  Zdjęcia powinny posiadać rozdzielczość min. 300 dpi, być ostre i najlepiej w formie oryginalnej (bez przycinania, rozjaśniania itd.) - tym zajmie się grafik wydawnictwa. Format pliku: jpg.

Artykuły można pisać wraz ze współpracownikami. Należy pamiętać, że proces akceptacji artykułu trwa, ponieważ wszystkie treści podlegają recenzji merytorycznej, dokonywanej przez naszych konsultantów - specjalistów w danej dziedzinie. Poszczególne działy czasopisma posiadają opiekunów, którzy dobierają tematykę i doradzają autorom - aby treści były jak najlepszej jakości. Nad całością czasopisma czuwa także Rada Programowa, dbając o jakość przekazywanych treści.