5-6 grudnia 2015 roku odbył się II Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej organizowany przez Etovet.

Pierwszego dnia Kongresu uczestnicy mogli wysłuchać czterech tematów, zaczynając od tematu „zabawa i wzbogacanie środowiska jako element terapii behawioralnej kotów”, który omówiła lek. wet. Jolanta Łapińska, specjalistka terapii zaburzeń zachowań psów i kotów. Następnie minimalizowanie stresu u psów omówiła prezes Stowarzyszenia Behawiorystów i trenerów COAPE Polska lek. wet. Aleksandra Słyk-Przeździecka. Zależność pomiędzy zachowaniami kompulsywnymi a dietetycznym wspomaganiem leczenia nieswoistych stanów zapalnych jelit u psów omówiła specjalistka żywienia zwierząt dr wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz. Była to ostatnia sesja w pierwszym dniu Kongresu. Drugi dzień rozpoczęto tematem „Jak wzrok zwierząt domowych wpływa na ich zachowanie?”, co omówił lek. wet. Jacek Garncarz. Następnie Zofia Mrzewińska podzieliła się wnioskami ze swojego 40-letniego doświadczenia w pracy trenera, które dotyczyły elementów podstawowego wychowania jako profilaktyki pogryzień. Zofia Mrzewińska także przeprowadziła ostatni tego dnia wykład „Motywowanie psa poprzez wykorzystywanie kolejnych ogniw łańcucha zachowań łowieckich. Jednym z prelegentów był także lek. wet. Remigiusz Cichoń, który przybliżył problem zrozumienia„języka psa” w pracy lekarza weterynarii. Lek. wet. Joanna Iracka przedstawiła zagadnienie różnicowania podłoża zmian w zachowaniu, pomagając zrozumieć, czy są one somatyczne, czy behawioralne. Związek pomiędzy zaburzeniami przewodu pokarmowego psa a relacji z właścicielem przestawił dr n. wet. Michał Ceregrzyn. Wykładom towarzyszyły dyskusje i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i wykładowcami.

 

Zdjęcia i opracowanie:

Żaneta Szefer