Polecamy artykuł napisany przez opiekunkę działu Vet-Behawioryzm, lek. wet. Jolantę Łapińską.

Dla tych, którzy chcą pracować w zawodzie zoopsychologa/ behawiorysty, praktyka w schronisku jest szczególnie przydatna, ponieważ daje możliwość szybkiego rozwoju oraz zdobycia doświadczenia w pracy ze zwierzętami. W ostatnich latach coraz bardziej popularny staje się zawód zoopsychologa, zwanego też behawiorystą, czy psychologiem zwierzęcym. Coraz więcej osób kształci się w tym kierunku, a następnie rozpoczyna własną praktykę. Dla tych, którzy chcą pracować w zawodzie zoopsychologa/behawiorysty, praktyka w schronisku jest szczególnie przydatna, ponieważ daje możliwość szybkiego rozwoju oraz zdobycia doświadczenia w pracy ze zwierzętami. W odróżnieniu od konsultacji w ramach prywatnej praktyki, które polegają głównie na pracy z ludźmi, właścicielami zwierząt, w schronisku pracuje się bezpośrednio ze zwierzętami. Jest to zupełnie inny rodzaj pracy, który daje rzeczywistą możliwość poznania psychiki zwierząt i nabycia umiejętności budowania z nimi relacji, co jest podstawą wszelkiej pracy behawioralnej.