W dniach 8-9 lutego 2014 w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Kynologiczna Cyno 2014

Pierwszego dnia konferencji dyskutowano m.in. na tematy związane z przekraczaniem kompetencji przez międzynarodowy związek stowarzyszeń FCI. Omówiono także tragiczne skutki nowelizacji Ustawy o Ochronie Zwierząt oraz zwrócono uwagę na problem walki z bezdomnością zwierząt. Dzień zakończył referat dotyczący Sprzedaży psa - reklamacji, wad, zwrotów i sprzedaży psów za granicę.
Drugi dzień konferencji rozpoczął wykład dotyczący wieloaspektowego podejścia do agresji u psów. Następnie Uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch tematów związanych z prawem: „Odpowiedzialność cywilna za psa, postępowanie w przypadku pogryzień ludzi i zwierząt” oraz „Odpowiedzialność prawna osób prowadzących działalność w zawodach treser psów, zoopsycholog, zoofizjoterapeuta”, podczas których obecni aktywnie uczestniczyli w dyskusji dotyczącej praw i obowiązków właściciela psa. Ostatnim wykładem tego dnia było „Pies w terapii i edukacji - jak i po co?”, a całość Konferencji zakończyła dyskusją